شرکت آتیه کاوش پارادیس

خدمات پس از فروش: 33990739

MODEL: AKP-400G

MODEL: AKP-400G

- نیمه صنعتی
- تولید 1400 لیتر آب در 24 ساعت
 - مناسب برای کارگاه ها، هتل ها، رستوران ها و ...