شرکت آتیه کاوش پارادیس

خدمات پس از فروش: 33990739

MODEL: 7 WHITE

MODEL: 7 WHITE
AKP.04

- 7 مرحله ای با لامپ UV
- دارای سیستم اتوفلش برای شستشوی فیلترها و طول عمر ممبران
- قطعات ایتالیایی
- در ابعاد 350*190*530 mm