شرکت آتیه کاوش پارادیس

خدمات پس از فروش: 33990739

MODEL: 5 WHITE

MODEL: 5 WHITE
AKP.06

- 5 مرحله ای با مخزن 12 لیتری
- مناسب فضاهای کوچک
- قطعات ایتالیایی، دارای سیستم اتوفلش
- در ابعاد 250*200*460 mm